Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους εκπροσώπους φυλών που είναι αναγνωρισμένοι από τον Ελληνική Ομοσπονδία Αιλουροειδών, ακολουθούν τους κανονισμούς της FIFe και συμμορφώνονται με τα μορφολογικά πρότυπα που ορίζει για την κάθε φυλή. Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει και περιηγηθείτε στις σελίδες τους.